Skocz do głównego menu [m] | Skocz do zawartość strony [c]

Current Size: 100%

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu, mieszczący się w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego, zapewnia 24-godzinną wysokospecjalistyczną opiekę dla pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w tym w szczególności z ostrymi zespołami wieńcowymi. W trybie pilnym wykonywane są u tych pacjentów zabiegi koronarografii i koronaroplastyki, co zapobiega wystąpieniu zawału serca lub znacznie ogranicza jego obszar. Centrum oferuje również zabiegi z zakresu elektroterapii. Wszystkie usługi świadczone są w ramach kontraktu z NFZ

Ordynator:
lek. med. Renata Korpak-Wysocka

Świadczone usługi medyczne:

  • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej: angiografia tętnic wieńcowych (koronarografia), angioplastyka tętnic wieńcowych
  • leczenie ostrych stanów wieńcowych (zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej)
  • poszerzanie tętnic wieńcowych z zastosowaniem stentów samorozprężalnych
  • stosowanie nowych metod rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem stentów powlekanych
  • wykonywanie zabiegów wszczepienia stałych i czasowych układów stymulujących serce
  • kontrapulsacja wewnątrzaortalna
  • badania nieinwazyjne - EKG, Holter, echokardiografia
  • konsultacje kardiologiczne

Adres i kontakt

ul. Młyńska 5
33-300 Nowy Sącz

Recepcja: 18 440-74-91
Fax: 18 443-51-34
Fax: 18 547-11-42
E-mail:

Telefon zawałowy:

668 417 488

Lokalizacja

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.

Fotografie oddziału

Zespół podczas zabiegu w oddziale kardiologii inwazyjnej
Ordynator
Nowy Sącz - Budynek Szpitala im. J. Śniadeckiego, wewnątrz oddział Intercard
Pracownia Hemodynamiki w Nowym Sączu
Recepcja oddziału kardiologii inwazyjnej w Nowym Sączu
Nowy Sącz - Ordynator wraz ze współpracownikiem
Nowy Sącz - zabieg
Personel oddziału Kardiologii Inwazyjnej NZOZ w Nowym Sączu
Podczas badania elektrokardiografem.
Nowy Sącz - Ordynator ze współpracownikami
Nowy Sącz - Przed wejściem na oddział kardiologiczny
Personel oddziału wraz z ordynator.