Skocz do głównego menu [m] | Skocz do zawartość strony [c]

Current Size: 100%

Oferta

Do głównych zadań Centrów spółki Intercard należy diagnostyka oraz leczenie chorób serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskórnymi. Techniki te pozwalają m.in. na wykrycie miażdżycowych zwężeń tętnic, a następnie na ich poszerzenie i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w mięśniu sercowym. Leczenie to zapobiega zawałom serca. Zabiegi te nie wymagają długich hospitalizacji oraz umożliwiają szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej.

Oferowane świadczenia medyczne w ramach Centrów Kardiologii Inwazyjnej:

 • leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej),
 • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej: angiografia tętnic wieńcowych (koronarografia), angioplastyka tętnic wieńcowych (koronaroplastyka),
 • stosowanie nowych metod rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem stentów uwalniające leki antymitotyczne,
 • wykonywanie zabiegów wszczepienia stałych i czasowych układów stymulujących serce,
 • kontrapulsacja wewnątrzaortalna,
 • badania nieinwazyjne EKG, Holter, echokardiografia,
 • konsultacje kardiologiczne.

Centra Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu, Nowym Targu, Krośnie i Pińczowie zapewniają pacjentom z ostrymi zespołami wieńcowymi 24-godzinną specjalistyczną i profesjonalną opiekę.

Do Centrów Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii przyjmowani są pacjenci zarówno w trybie pilnym, jak i planowym.
W trybie pilnym pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi kierowani są przez Pogotowie Ratunkowe, Przychodnie Rejonowe, Oddziały Internistyczne i Kardiologiczne lub za pośrednictwem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Szpitalnych Izb Przyjęć - osoby takie trafiają bezpośrednio do Pracowni Hemodynamiki. W trybie planowym pacjenci kierowani są przez lekarzy poradni rejonowych bądź specjalistycznych oraz Oddziałów Internistycznych i Kardiologicznych.

Oddziały świadczą usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Hospitalizacja na Oddziałach oraz zabiegi kardiologii inwazyjnej są wykonywane bezpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych i są refundowane przez NFZ.

Oddziały świadczą także usługi pełnopłatne.

Oferowane świadczenia medyczne w ramach Poradni kardiologicznych:

 • pełną diagnostykę nieinwazyjną serca,
 • konsultacje kardiologiczne
 • edukację pacjentów w zakresie profilaktyki chorób krążenia

a także badania:

 • USG serca,
 • USG serca przezprzełykowe
 • EKG
 • Holter EKG
 • Holter ciśnienia tętniczego
 • Test wysiłkowy
 • Kontrola rozruszników

Poradnie kardiologiczne świadczą usługi odpłatnie

Słowniczek kardiologiczny

A (3) | E (2) | H (1) | K (1) | R (2)