W ostatnich tygodniach po wdrożeniu nowego oprogramowania do kardiologicznej analizy badań tomografii komputerowej (TK) rozwijamy nieinwazyjną diagnostykę tętnic wieńcowych u osób wymagających oceny kardiologicznej, szczególnie w przypadku wątpliwości do wykonania koronarografii. Na podstawie analizy obrazów TK wykonywana jest ewaluacja ilościowa (pod kątem oceny rozmiaru i długości zmiany).

Dodatkowo, zespół Clinical Research Center Intercard & Digital Hub opracowuje protokoły TK będące podstawą do planowania strategii zabiegów angioplastyki wieńcowej u pacjentów z potwierdzonymi zwężeniami tętnic w kardiologicznym badaniu TK. Na podstawie trójwymiarowych wizualizacji danych TK dobierane są również odpowiednie projekcje pracy angiografu, co znacznie wpływa na redukcję kontrastu podawanego pacjentowi podczas zabiegu.

W ostatnim miesiącu przeprowadziliśmy kilka zabiegów PCI na podstawie strategii przedoperacyjnej opartej o obrazy TK, a kilka dni temu wykonaliśmy pierwszy w Polsce zabieg robotyczny PCI zaplanowany na podstawie precyzyjnej analizy obrazów TK pacjenta. Monitory z obrazami TK są już obecne obok monitorów angiograficznych, ultrasonografii i danych czynnościowych w pracowni kardiologii inwazyjnej XXI-ego wieku.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.