Spis treści

Aktualnie realizujemy międzynarodowe badanie telemedyczne „Smart in OAC – AFNET 9” pozwalające na wczesne rozpoznawanie migotania przedsionków (rodzaju zaburzenia rytmu serca) w życiu codziennym.

Uczestnicy badania mają możliwość poddania się stałemu monitorowaniu rytmu serca, używając opaski pomiarowej na rękę, która połączona jest z aplikacją na smartfon. Opaska przez 24h/dobę przesyła do aplikacji dane, które są analizowane. W przypadku podejrzenia migotania przedsionków pacjent zostaje umówiony na wizytę z kardiologiem i zostaje skierowany na dalsze badania. Udział w badaniu mogą wziąć wszystkie osoby powyżej 65. roku życia posiadające smartfon, u których nie rozpoznano dotychczas migotania przedsionków oraz które nie przyjmują leków „rozrzedzających krew” (doustnych leków przeciwkrzepliwych).

Celem badania jest ustalenie częstości występowania nowo wykrytych przedsionkowych zaburzeń rytmu serca w populacji uczestników narażonych na ryzyko z wcześniej niezdiagnozowanymi przedsionkowymi zaburzeniami rytmu serca.

Niebezpieczne migotanie przedsionków

Wiele zaburzeń rytmu serca może być nieszkodliwych, jednak część z nich może okazać się niebezpieczna zarówno dla zdrowia, jak i życia. Nierozpoznane (a więc nieleczone) migotanie przedsionków może oznaczać znaczne ryzyko udaru, w szczególności dla osób starszych i (lub) w przypadku występowania niektórych chorób, jak na przykład nadciśnienie tętnicze.

Prawdopodobne jest, że nawet co 4 udar może być spowodowany nieleczonym migotaniem przedsionków.

Migotanie przedsionków może prowadzić do zwiększonego ryzyka tworzenia się zakrzepów w lewym przedsionku serca. Zakrzepy krwi, przemieszczając się z serca do mózgu, mogą spowodować udar. W Polsce występuje ok. 90 000 udarów rocznie, a tendencja jest wzrostowa. Około 70% wszystkich udarów związanych z migotaniem przedsionków można zapobiec poprzez celowaną profilaktykę – w przypadku rozpoznania migotania przedsionków niebezpieczeństwo utworzenia się zakrzepu krwi i udaru można niemalże zniwelować, np. odpowiednimi lekami (doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi = lekami na rozrzedzenie krwi).

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu

Migotanie przedsionków często występuje tylko napadowo i dlatego nie zawsze da się je rozpoznać podczas badania tętna w gabinecie lekarskim lub w standardowym badaniu EKG (badaniu elektrokardiograficznym).

W celu zapobiegania udarom mózgu lekarze specjalizujący się w chorobach serca (kardiolodzy) oraz towarzystwa kardiologiczne na całym świecie zalecają regularne badania rytmu serca w kierunku migotania przedsionków. Taka możliwość dają aplikacje na smartfony, jak również zegarki smartwatch/opaski smartband, które mierzą rytm pracy serca i mogą rozpoznać migotanie przedsionków. W ramach badania oferujemy Państwu bezpłatnie opaskę pomiarową która rejestruje rytm pracy serca przez 8 tygodni.

W przypadku przeprowadzanego zwykle w ramach standardowej opieki 24–godzinnego EKG (zwanego również badaniem EKG metodą Holtera) identyfikowane jest ok. 20% wszystkich pacjentów z okazjonalnie występującym migotaniem przedsionków. Dla uczestników badania, u których zostaną stwierdzone nieprawidłowości podczas pomiarów oferujemy 14-dniowe badanie EKG, które zapewnia detekcję 90% migotania przedsionków. Dodatkowo, pacjent otrzymuje bezpłatnie 2 konsultacje kardiologiczne podczas których lekarz – specjalista analizuje wyniki badania EKG potwierdzając finalną diagnozę.

Kto może wziąć udział w badaniu

W badaniu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria:

  • ma co najmniej 65 lat, oraz
  • nie stwierdzono u niej epizodów migotania przedsionków,
  • nie zażywa niektórych leków (leków na rozrzedzenie krwi),
  • posiada smartfon, który jest kompatybilny z aplikacją Corsano Preventicus Smart in OAC. Są to smartfony z systemem operacyjnym iOS 12.2 lub Android 8.0, lub nowszym,
  • wyraziła świadomą zgodę na udział w badaniu.

Rejestracja i informacja

Więcej informacji na temat badania można uzyskać pod adresem email afnet@kcdk.pl lub pod numerem telefonu (+48) 880 789 026

Informacje szczegółowe

Nazwa badania: Wykorzystanie systemu analitycznego opartego na chmurze jako narzędzia do przesiewowego wykrywania migotania przedsionków przy pomocy opaski pomiarowej z czujnikami pletyzmograficznymi (PPG) – wieloośrodkowe, wielonarodowe badanie podjęte z inicjatywy badacza.

Strona internetowa badania: Smart in OAC – AFNET 9 study information for participants | Kompetenznetz Vorhofflimmern (kompetenznetz-vorhofflimmern.de)

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie badania jest Kompetenznetz Vorhofflimmern e.V. (AFNET), Mendelstr. 11, 48149 Münster.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie badania pod kątem naukowym jest prof. dr Larissa Fabritz, Institute of Cardiovascular Sciences, College of Medical and Dental Sciences, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, Wielka Brytania.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie badania jest prof. dr Renate Schnabel, Universitäres Herz- und Gefäßzentrum Hamburg, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistraße 52, 20246 Hamburg.

Czas trwania badania: do końca 2021 roku

Liczba uczestników badania: 2000 (w tym 500 na terenie Polski)

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.