Spis treści

Cel Projektu

Badanie zakłada ocenę tolerancji oraz skuteczności leczenia hipolipemizującego w osiąganiu celów terapeutycznych LDL cholesterolu po jednym miesiącu od przebytego incydentu wieńcowego.

Do badania włączani są pacjenci z ostrym zawałem mięśnia sercowego (STEMI lub NSTEMI), którzy w trakcie wypisu otrzymują m.in. dokładne zalecenia co do dalszego leczenia hipolipemizującego, zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczącymi leczenia zawału serca.

W czasie trwania badania realizowanego przez Intercard tworzony jest rejestr oceniający tolerancję oraz skuteczność leczenia hipolipemizującego w osiąganiu celów terapeutycznych LDL cholesterolu po jednym miesiącu od przebytego zawału serca.

Miejsce realizacji

Badanie jest jednoośrodkowe, prowadzone w nowosądeckim oddziale Intercard przy ul. Młyńskiej.

Kryteria wyłączenia z udziału w badaniu

  • niemożność / niechęć do wyrażenia świadomej zgody
  • niemożność stawienia się na konsultacji po jednym miesiącu trwania badania

Informacje szczegółowe

Nazwa badania: Osiąganie celów terapeutycznych w zakresie cholesterolu frakcji LDL u Pacjentów po przebytym zawale serca

Czas trwania badania: do momentu uzyskania grupy docelowej 100 osób

Liczba uczestników badania: docelowo 100 osób

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.