Skocz do głównego menu [m] | Skocz do zawartość strony [c]

Current Size: 100%

Kontakt z nami

Biuro Zarządu Intercard Sp. z o.o.
al. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków
12 626-20-24, 12 201-86-00 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000233396
Kapitał zakładowy 2 000 000 zł
Regon 120040222
NIP 677-224-74-59
Centrum w Nowym Sączu
ul. Młyńska 5
33-300 Nowy Sącz
Recepcja: 18 440-74-91,
Telefon: 18 544-49-30
Fax: 18 443-51-34
Centrum w Nowym Sączu
ul. płk. Jana Kilińskiego 68
33-300 Nowy Sącz
Recepcja: 18 540-02-00
Telefon: 18 531-43-60
Fax: 18 540-02-09
Centrum w Krośnie
ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
Recepcja: 13 430-82-80
Telefon: 13 426-46-30
Fax: 13 430-82-99
Centrum w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów
Recepcja: 41 370-10-94
Telefon: 41 246-11-30
Fax: 41 370-10-94
Zespół Poradni Specjalistycznych
w Nowym Sączu
ul. płk. Jana Kilińskiego 68
33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547-30-40
Telefon: 18 540-02-00
Telefon: 18 531-43-60
Rejestracja do Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej
https://mpi.intercard.net.pl/mpi/app/#/login
Zespół Poradni Specjalistycznych
w Krośnie
ul. Bursaki 29B
38-400 Krosno
Telefon: 13 497-13-13
Telefon: 668 492 978
Zespół Poradni Specjalistycznych
w Pińczowie
ul. Bednarska 3
28-400 Pińczów
Telefon: 664 915 259

 

Proszę podać imię i/lub nazwisko.Pole wymagane.

Proszę podać własny adres e-mail do korespondencji. Pole wymagane.

Proszę podać własny numer telefonu do kontaktu.

Proszę wpisać treść wiadomości. Pole jest wymagane.

Proszę wybrać jeden lub kilka miejsc, do których adresowana jest wiadomość. Pole wymagane.