dr n. med. Andrzej Kozyra

kardiolog

specjalizacja:

  • specjalista kardiologii

 szczególne zainteresowania zawodowe:

  • echokardiografia
  • choroby układu sercowo naczyniowego

 grupy pacjentów leżących w szczególnym kręgu zainteresowań:

  • pacjenci z wadami zastawkowymi
  • pacjenci z niewydolnością serca
  • pacjenci z chorobą wieńcową
  • pacjenci z zaburzeniami rytmu serca i nadciśnieniem tętniczym

 przynależność do towarzystw lekarskich:  

  • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

dr n. med. Andrzej Kozyra