lek. med. Iwona Chrzan

internista

specjalizacja:

  • choroby wewnętrzne

szczególne zainteresowania zawodowe:

  • kardiologia
  • choroba niedokrwienna serca
  • zaburzenia rytmu oraz niewydolnością serca

grupy pacjentów leżących w szczególnym kręgu zainteresowań:

  • pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową
  • pacjenci po zawale
  • pacjenci z nadciśnieniem tętniczym
  • pacjenci z niewydolnością serca

przynależność do towarzystw lekarskich:  

  • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

lek. med. Iwona Chrzan