mgr Małgorzata Reichert

specjalista chirurgii plastycznej

Absolwentka Krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku pedagogika specjalna – specjalność terapeutyczna oraz logopedia.

Doświadczenie w diagnozie i terapii logopedycznej zdobyła pracując od 14 lat w poradni logopedycznej oraz innych placówkach medycznych. Diagnozuje oraz prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi z wadami wymowy, szeroko pojętymi problemami komunikacyjnymi, dysleksją, rzadkimi chorobami genetycznymi. Małgorzata Reichert specjalizuję się głównie w pracy z osobami z zaburzeniami mowy wynikającymi z uszkodzenia centralnego układu nerwowego. W terapii najważniejszy jest dla niej drugi człowiek, jego poczucie komfortu, bezpieczeństwa. Prowadzi również terapię z Pacjentami po udarach, wypadkach komunikacyjnych, dotkniętymi chorobami neurodegeneracyjnymi, w stanie obniżonej świadomości, nie komunikujących się werbalnie. W swojej pracy kieruje się zasadą, że nawet w obliczu bardzo głębokich uszkodzeń mózgu należy dać Pacjentowi nadzieję, że nie jest w tym ,,zamknięciu” sam. Każdym spotkaniem terapeutycznym, współpracując z Rodziną walczy o godne życie i uśmiech Pacjenta, podniesienie wiary w jego własne możliwości, a w efekcie coraz bardziej sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Poczucie sukcesu u Pacjenta, każde zwycięstwo nad afazją jest dla niej największą satysfakcją terapeutyczną i nagrodą za wysiłek włożony w terapię.

mgr Małgorzata Reichert