prof. Marta Makara-Studzińska

psycholog, psychoterapeuta

specjalizacja:

 • specjalista psycholog
 • specjalista terapii uzależnień

szczególne zainteresowania zawodowe:

 • psychologia poznawcza
 • psychosomatyka
 • psychologia zdrowia
 • oddziaływania terapeutyczne wykorzystujące kontakt z naturą

grupy pacjentów leżących w szczególnym kręgu zainteresowań:

 • rozpoznanie psychologicznych czynników ryzyka wpływających niekorzystnie na stan zdrowia pacjenta
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • wzmacnianie zasobów służących utrzymaniu zdrowia
 • wsparcie psychologiczne i pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych trudności i problemów

przynależność do towarzystw lekarskich:

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

prof. Marta Makara-Studzińska