Skocz do głównego menu [m] | Skocz do zawartość strony [c]

Current Size: 100%

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie, mieszczący się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, zapewnia 24-godzinną wysokospecjalistyczną opiekę dla pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w tym w szczególności z ostrymi zespołami wieńcowymi. W trybie pilnym wykonywane są u tych pacjentów zabiegi koronarografii i koronaroplastyki, co zapobiega wystąpieniu zawału serca lub znacznie ogranicza jego obszar. Centrum przyjmuje w ramach kontraktu z NFZ

Ordynator: dr n.med. Jacek Godlewski

Świadczone usługi medyczne:

  • leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej),
  • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej: angiografia tętnic wieńcowych (koronarografia), angioplastyka tętnic wieńcowych,
  • stosowanie nowych metod rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem stentów powlekanych
  • wykonywanie zabiegów wszczepienia stałych i czasowych układów stymulujących serce

Inne badania

  • badania TK.

Adres i kontakt

ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Recepcja: 41 370-10-94

Telefon: 41 246-11-30
Fax: 41 370-10-94
Email:

Lokalizacja

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.