Skocz do głównego menu [m] | Skocz do zawartość strony [c]

Current Size: 100%

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elekroterapii i Angiologii w Krośnie, mieszczący się w budynku Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. J. Pawła II, zapewnia 24-godzinną wysokospecjalistyczną opiekę dla pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w tym w szczególności z ostrymi zespołami wieńcowymi.
W trybie pilnym wykonywane są u tych pacjentów zabiegi koronarografii i koronaroplastyki, co zapobiega wystąpieniu zawału serca lub znacznie ogranicza jego obszar. Wszystkie usługi świadczone są w ramach kontraktu z NFZ

Ordynator: dr n.med. Marcin Nosal

Świadczone usługi medyczne:

  • leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej)
  • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej: angiografia tętnic wieńcowych (koronarografia), angioplastyka tętnic wieńcowych
  • stosowanie nowych metod rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem stentów powlekanych
  • poszerzanie tętnic z zastosowaniem stentów samorozprężalnych
  • kontrapulsacja wewnątrzaortalna
  • badania nieinwazyjne EKG, Holter, echokardiografia
  • konsultacje kardiologiczne

Adres i kontakt

ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno

Recepcja: 13 430-82-80
Fax: 13 430-82-99 biuro
Fax: 13 430-82-96 dyżurka lekarska
Email:

Telefon zawałowy:

692 140 837

Lokalizacja

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.

Fotografie oddziału

Krosno - pokój do badań
Personel Oddziału Kardiologii Inwazyjnej w Krośnie
Krosno - Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
Krosno - Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
Personel Oddziału Kardiologii Inwazyjnej w Krośnie
Krosno
Personel Oddziału Kardiologii Inwazyjnej w Krośnie
Krosno - w trakcie zabiegu
Recepcja Oddziału w Krośnie
Krosno - zabieg w pracowni hemodynamiki
Przygotowanie do zabiegu - oddział Krosno
Recepcja oddziału w Krośnie
Krosno - pokój pacjenta
Wejście do Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, w którym znajduje się nasz Odd
Pracownia Hemodynamiki w Krośnie