Skocz do głównego menu [m] | Skocz do zawartość strony [c]

Current Size: 100%

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu – działające dotychczas na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – od dnia 1 października 2017r. rozszerzyło swoją działalność o dodatkowe miejsce udzielania świadczeń w nowym budynku zlokalizowanym przy ul. Kilińskiego 68 w Nowym Sączu.


Dotychczasowa jednostka (ul. Młyńska 5) zachowała charakter interwencyjny działalności ‘ostrego dyżuru’, wykonując świadczenia z zakresu:

 • leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych;
 • planowej diagnostyki i leczenia inwazyjnego (zabiegi koronarografii i koronaroplastyki):
 • zabiegów wszczepienia stałych i czasowych układów stymulujących serce (rozruszniki, kardiowertery-defibrylatory ICD, układy resynchronizujące CRT-D);
 • ablacji mięśnia sercowego

 

Nowa Jednostka (ul. Jana Kilińskiego 68) ma charakter planowy, realizując kompleksową opiekę nad pacjentem kardiologicznym w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • leczenie szpitalne na oddziale zachowawczym pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi;
 • rehabilitacja dzienna pacjentów kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym.


Wszystkie usługi świadczone są w ramach kontraktu z NFZ.
 

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii I Angiologii w Nowym Sączu, 
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5;
ordynator: lek. Renata Korpak-Wysocka

 

Wykonywane świadczenia


Kompleksowe leczenia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, w tym także zabiegi
z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz elektrokardiologii, tj.:

 • Konsultacje pacjentów w ramach szpitalnej Izby Przyjęć;
 • diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii zachowawczej;
 • badania nieinwazyjne EKG, USG, Holter, test wysiłkowy;
 • leczenie zachowawcze pacjentów w warunkach szpitalnych;
 • diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii inwazyjnej: angiografię tętnic wieńcowych (koronarografia), angioplastykę tętnic wieńcowych, angiografię tętnic obwodowych układu krążenia;
 • poszerzanie tętnic wieńcowych i obwodowych z zastosowaniem stentów samorozprężalnych, metalowych i stentów powlekanych (uwalniających lek), a także stentów biodegradowalnych;
 • leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej);
 • wykonywanie zabiegów wszczepienia stałych i czasowych układów stymulujących serce;
 • zabiegi ablacji mięśnia sercowego;.

 

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii I Angiologii w Nowym Sączu, 
33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Kilińskiego 68;
Kierownik oddziału: dr n. med. Maria Bober-Fotopoulos

 

Wykonywane świadczenia


Kompleksowe leczenia pacjentów  ze schorzeniami kardiologicznymi, w tym także zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz elektrokardiologii, tj.:

 • Konsultacje pacjentów w ramach szpitalnej Izby Przyjęć;
 • diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii zachowawczej;
 • badania nieinwazyjne EKG, USG, Holter, test wysiłkowy;
 • leczenie zachowawcze pacjentów w warunkach szpitalnych;

 

Karta kwalifikacyjna do przyjęcia do Centrum

/sites/default/files/karta_kwalifikacyjna_nos_2.pdf

Adres i kontakt

ul. Młyńska 5
33-300 Nowy Sącz

Recepcja: 18 440-74-91

Telefon: 18 544-49-30
Fax: 18 443-51-34
Fax: 18 547-11-42
E-mail:ul. Kilińskiego 68
33-300 Nowy Sącz

Centrala: 18 540-02-00
Fax: 18 540-02-09
E-mail:

Lokalizacja

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.

Fotografie oddziału

Nowy Sącz - zabieg
Recepcja oddziału kardiologii inwazyjnej w Nowym Sączu
Nowy Sącz - Ordynator wraz ze współpracownikiem
Podczas badania elektrokardiografem.
Zespół podczas zabiegu w oddziale kardiologii inwazyjnej
Pracownia Hemodynamiki w Nowym Sączu
Personel oddziału wraz z ordynator.
Nowy Sącz - Ordynator ze współpracownikami
Ordynator
Nowy Sącz - Budynek Szpitala im. J. Śniadeckiego, wewnątrz oddział Intercard
Nowy Sącz - Przed wejściem na oddział kardiologiczny
Personel oddziału Kardiologii Inwazyjnej NZOZ w Nowym Sączu