Skocz do głównego menu [m] | Skocz do zawartość strony [c]

Current Size: 100%

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Misją Intercard Sp. z o.o. jest świadczenie – w sposób profesjonalny, ukierunkowany na spełnienie potrzeb i oczekiwań Pacjentów – wysokospecjalistycznych usług medycznych, respektując prawa Pacjenta oraz obowiązujące w tej dziedzinie prawodawstwo.

Naszym Pacjentom zapewniamy 24 godzinny dostęp do diagnostyki i leczenia chorób serca technikami przezskórnymi. Realizując misję wdrożyliśmy system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Głównym celem zintegrowanej polityki jakości, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanej w Intercard Sp. z o.o. jest:

 • zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentem;
 • zapewnienie wysokokwalifikowanego personelu medycznego;
 • kształtowanie świadomości i odpowiedzialności personelu;
 • dbałość o bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów oraz personelu;
 • wykorzystanie najnowocześniejszych urządzeń i wyposażenia medycznego w naszych placówkach;
 • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania

W związku z powyższym Zarząd Intercard Sp. z o.o. deklaruje zapewnienie wysokiej kultury organizacyjnej w zakresie:

 • zapewnienia spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności w zakresie zarzadzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • dążenia do ochrony środowiska, w do zapobiegania zanieczyszczeniom;
 • uznania problematyki środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy za jeden z głównych obszarów odpowiedzialności osób kierujących pracownikami na wszystkich szczeblach zarządzania;
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach decyzyjnych na poszczególnych szczeblach organizacyjnych i w różnych pionach funkcjonalnych;
 • urządzanie i eksploatowanie obiektów budowlanych, organizowanie pomieszczeń pracy, wyposażanie stanowisk pracy i tworzenie warunków środowiska pracy w sposób eliminujący zagrożenia dla zdrowia i ograniczający uciążliwości pracy pracowników oraz środowiska naturalnego
 • uzyskanie przez wszystkie osoby kierujące i pracowników odpowiedniego do zajmowanego stanowiska przeszkolenia w dziedzinie środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • systematyczne określanie celów i działań służących podnoszeniu świadomości jakościowej, środowiskowej oraz poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonywanie regularnej oceny ich realizacji, prognozowanie oraz praktyczne wdrażanie udoskonaleń;
 • przekazywanie obiektywnej informacji o różnych aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy występujących w całokształcie działalności firmy - jego pracownikom i współpracownikom.
 • ochrona pracowników przed narażeniem na choroby zawodowe oraz wypadki przy pracy poprzez zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie wymaganych zasobów dla realizacji i doskonalenia naszych usług.

 

Zarząd Intercard Sp. z o.o.  

Marcin Pasternak - Prezes Zarządu

 

Kraków, dnia 01.06.2018r.

Wersja PDF