XI Krośnieńskie Jesienne Warsztaty Kardiologiczne

21 października 2022

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Konsultant merytoryczny

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki
Klinika Kardiologii Interwencyjnej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dr hab. n. med. Karol Wierzbicki
Kierownik Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Dr n. med. Leszek Kamiński
Kierownik Oddziału Kardiologicznego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Dr n. med. Maciej Kolowca
Zastępca Kierownika Kliniki Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Dr n. med. Marcin Nosal
Ordynator Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie

Dr n. med. Renata Rajtar-Salwa
Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dr n. med. Aleksandra Wilczek-Banc
Dyrektor Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej ,,POLONIA”

Dr n. med. Aleksander Zeliaś
Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu

Lek. med. Rafał Marosz
Zastępca Ordynatora Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie

Program warsztatów

15:30 – 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 – 16:10

Otwarcie warsztatów i przywitanie uczestników

16:15 – 16:30

„Leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe – optymalny czas terapii”
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek – 15 min

16:35 – 16:50

„Operacje naprawcze zastawki aortalnej”
Dr n. med. Maciej Kolowca- 15 min

16:55 – 17:10

„Rehabilitacja kardiologiczna po zawale serca – KOS zawał”.
Dr n. med. Aleksandra Wilczek-Banc – 15 min

17:15 – 17:30

„Kompleksowa ocena krążenia wieńcowego – duże i małe tętnice wieńcowe”
Dr n. med. Aleksander Zeliaś – 15 min

17:35 – 17:50

„Diagnostyka obrazowa serca, planowanie zabiegów kardiologicznych”
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek - 15 min

17:55 – 18:10

„Kiedy planowa koronarografia w 2023 roku?”
Dr n. med. Marcin Nosal - 15 min

18:15- 18:30

Przerwa

18:35 – 18:50

„Rola kardiologa inwazyjnego w prewencji udarów mózgu.”
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki – 15 min

18:55 – 19:10

„Nowe leki w hipercholesterolemii – inhibitory PCSK-9”
Lek. med. Rafał Marosz - 15 min

19:15 – 19:30

„Skuteczne leczenie hipercholesterolemii – programy lekowe”
Dr n. med. Renata Rajtar-Salwa - 15 min

19:35 – 19:50

„Niewydolność serca – optymalizacja farmakoterapii”
Dr n. med. Leszek Kamiński - 15 min

19:55 – 20:10

„Urządzenia do wspomagania lewej komory”
Dr hab. n. med. Karol Wierzbicki - 15 min

20:15 – 20:30

Przerwa

20:30

Kolacja

Dane podstawowe

Miejsce pracy

ORGANIZATOR

CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ,
ELEKTROTERAPII i ANGIOLOGII W KROŚNIE

PATRONAT HONOROWY

CATERING

WSPÓŁPRACA

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSOR SREBRNY

SPONSOR BRĄZOWY

SPONSOR