Skocz do głównego menu [m] | Skocz do zawartość strony [c]

Słownik zawiera prosty opis pojęć używanych w kardiologii i innymi dziedzinami leczenia problemów wieńcowych.

A (3) | E (2) | H (1) | K (1) | R (2)
Hasłoikona sortowania
Rozrusznik

Rozrusznik serca, stymulator lub kardiostymulator serca jest wszczepianym w ciało człowieka urządzeniem elektrycznym mającym za zadanie pobudzać elektrycznie miarowy rytm serca.

Rozrusznik stosuje się w sytuacjach, gdy naturalny rozrusznik – węzeł zatokowy, w wyniku różnych schorzeń trwale przestaje spełniać swoją rolę (choroba węzła zatokowo-przedsionkowego), co prowadzi do objawów niedokrwienia mózgu lub niewydolności serca.

Drugim wskazaniem do wszczepienia rozrusznika są zaburzenia przewodzenia (tzn. blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego) przez naturalne elektryczne połączenie pomiędzy przedsionkami i komorami serca – węzeł przedsionkowo-komorowy.

Rewaskularyzacja

Zabieg polegający na poszerzeniu i udrożnieniu zwężonego naczynia krwionośnego. Leczenie prowadzone jest za pomocą środków farmakologicznych (leków) i/lub technikami operacyjnymi.

Koronarografia

To obrazowanie (skanowanie) tętnic wieńcowych, albo inaczej angiografia tętnic wieńcowych. Podobnie jak w przypadku angiografii zabieg polega na wprowadzeniu dożylnie środka kontrastującego i wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego uwidaczniającego obszar zgrupowania tętnic.

Holter

Nazwa tej metody badania pochodzi od nazwiska twórcy. Polega ona na całodobowym monitorowaniu aktywności elektrycznej serca. Badanie różni się tym od spoczynkowego badania EKG, że monitoruje czynność serca w ciągu całego dnia, podczas całodniowego wysiłku, ruchu, wykonywania pracy. Dane z urządzenia monitorującego są zapisywane na nośniku i następnie analizowane przez specjalistę.

elektroterapia

Najprościej mówiąc jest to leczenie za pomocą prądu. Celem elektroterapii jest złagodzenie bólu i poprawienie ukrwienia stymulowanej tkanki. Oddziaływanie na organizm człowieka zapewniają różnego rodzaju prądy lecznicze o różnej charakterystyce.

Echokardiografia

Metoda badania serca wykonywana za pomocą urządzenia ultrasonograficznego. Badanie nieinwazyjne, wykonywane przez klatkę piersiową umożliwiające:

  • ocenę wymiarów serca,
  • pomiary powierzchniowe i objętości serca,
  • ocenę struktur serca,
  • stwierdzenie możliwych wad serca
  • pomiar prędkości ruchu np. krwi w naczyniach.
Arytmia

To zaburzenie miarowej pracy serca. Zaburzenie to może przybierać postać przyspieszonego i niemiarowego rytmu lub zwolnionego tempa. Objawiać się może z jednej strony potrzebą kaszlu, "dziwnym ruchem" w okolicach mostka, z drugiej uczuciem dławienia, dusznością, zawrotami głowy, itp.

Angiologia

Dział medycyny zajmujący się chorobami naczyń krwionośnych i limfatycznych m.in. tętnic i żył. Polem działania angiologii jest profilaktyka, diagnoza i terapia chorób układu naczyniowego oraz jego rehabilitacja. Najczęstsze problemy dotyczą zwężenia naczyń (zatory, miażdżyca) oraz ich rozszerzenia (np. tętniaki)

angiografia

Technika obrazowania (skanowania) naczyń krwionośnych. W dużym skrócie polega na wprowadzeniu dożylnie środka kontrastującego i wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego uwidaczniającego obszar zgrupowania naczyń krwionośnych.