Skocz do głównego menu [m] | Skocz do zawartość strony [c]

Current Size: 100%

Rozrusznik

Rozrusznik serca, stymulator lub kardiostymulator serca jest wszczepianym w ciało człowieka urządzeniem elektrycznym mającym za zadanie pobudzać elektrycznie miarowy rytm serca.

Rozrusznik stosuje się w sytuacjach, gdy naturalny rozrusznik – węzeł zatokowy, w wyniku różnych schorzeń trwale przestaje spełniać swoją rolę (choroba węzła zatokowo-przedsionkowego), co prowadzi do objawów niedokrwienia mózgu lub niewydolności serca.

Drugim wskazaniem do wszczepienia rozrusznika są zaburzenia przewodzenia (tzn. blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego) przez naturalne elektryczne połączenie pomiędzy przedsionkami i komorami serca – węzeł przedsionkowo-komorowy.

Słowniczek kardiologiczny

A (3) | E (2) | H (1) | K (1) | R (2)