Spis treści

Czym jest CorPath GRX

System CorPath GRX (Corindus Inc, Waltham, USA) to pierwsza na świecie zrobotyzowana platforma przeznaczona dla lekarzy interwencyjnych. Podczas zabiegu wspomaganego ramieniem robotycznym CorPath GRX operator siedzi w osłoniętym przed promieniowaniem jonizującym kokpicie i, przy pomocy joysticków i elementów sterujących na ekranie dotykowym konsoli, wykonuje zabieg w sercu pacjenta. Interwencja wspomagana ramieniem robotycznym umożliwia precyzyjne ruchy urządzeń wykorzystywanych podczas zabiegu wraz z dokładnym wymiarowaniem struktur anatomicznych pacjenta. Dodatkowo, jest to krok milowy w przyszłość pod kątem ochrony personelu medycznego i pacjenta przed promieniowaniem jonizującym.

CorPath GRX w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu

System został zainstalowany w połowie marca 2021 roku jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z pierwszych tego typu urządzeń na świecie. Pierwszy zabieg przy wykorzystaniu robota Corindus CorPath GRX odbył się 23 marca bieżącego roku i został wykonany przez zespół certyfikowanych operatorów: Prof. Dariusza Dudka, Dr Aleksandra Zeliasia oraz Dr Marcina Nosala. Do tej pory w centrum wykonano ponad 30 zabiegów z czego wszystkie zakończyły się pełnym sukcesem.

Precyzja, Standaryzacja, Ochrona – czyli czym cechuje się Corindus CorPath GRX

Podczas pracy z ramieniem robotycznym Corindus, operator steruje urządzeniami wieńcowymi zdalnie z poziomu osłoniętej od promieniowania stacji roboczej połączonej z robotem, znajdującej się w sali operacyjnej lub zupełnie poza nią. Daje to możliwość przeprowadzania zabiegu bez konieczności zakładania fartucha ołowianego. Dostęp do fluoroskopii oraz automatycznego podawania kontrastu z poziomu kokpitu sterowania umożliwia minimalizację ekspozycji na promieniowanie jonizujące całego zespołu medycznego, stanowiącego najbardziej narażoną na promieniowanie grupę zawodowa wśród profesjonalistów medycznych.

Dodatkowo, system CorPath GRX pozwala osiągnąć wyższy poziom precyzji i standaryzacji zabiegu – algorytmy sztucznej inteligencji wspierają operatora w nawigacji wewnątrznaczyniowej, m.in. wykorzystując predefiniowane i aktywowane przez użytkownika zautomatyzowane ruchy prowadnikiem, naśladujące manewry wykonywane przez doświadczonych kardiologów interwencyjnych. Unikalną cechą robota jest również możliwość dokonania pomiarów odległości z dokładnością co do części milimetra. Jest to precyzja niemożliwa do osiągnięcia podczas manualnie wykonywanej procedury, minimalizująca ryzyko niedokładnego oszacowania długości zwężenia w naczyniu, a co za tym idzie – ułatwiająca optymalny dobór stentu oraz jego implantację. Dodatkowo, wsparcie robota minimalizuje ryzyko przesunięcia się implantu w naczyniu.

Robotyzacja niesie przede wszystkim wiele korzyści dla pacjenta – dzięki lepszemu zaplanowaniu zabiegu i bardziej precyzyjnemu jego wykonaniu nie ma konieczności stosowania dużej ilości kontrastu i promieniowania jonizującego, a czas rekonwalescencji po zabiegu zostaje skrócony do minimum. Rozpoczynane właśnie testy przeprowadzania zabiegów na odległość umożliwią szerszy dostęp do wykwalifikowanych specjalistów w szczególności w rejonach, gdzie dostęp ten jest aktualnie utrudniony lub wręcz niemożliwy. Jest to krok w przyszłość, który Nowy Sącz stawia już dzisiaj.

Badania i Rozwój

W Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu prowadzone są wizyty obserwacyjne oraz szkolenia z zakresu obsługi robota CorPath GRX. Dodatkowo, ośrodek bierze udział w badaniu klinicznym NAVIGATE GRX Study (NAVIGATE GRX Study – Full Text View – ClinicalTrials.gov), w którym bada przydatność zastosowania technik sztucznej inteligencji we wspomaganiu ruchów operatora korzystającego z ramienia robotycznego.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.