Od 2005 r. Intercard realizuje w ramach kontraktu z NFZ świadczenia opieki zdrowotnej w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu, przy ul. Młyńskiej 5, pełniącym 24 godzinny dyżur zawałowy, a od 01.10.2017 r. dodatkowo, w nowym budynku zlokalizowanym przy ul. Jana Kilińskiego 68.

Zadaniem Centrum jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych w zakresie świadczeń kardiologicznych mieszkańców miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego, powiatu gorlickiego oraz powiatu limanowskiego, tym samym obejmuje swoimi świadczeniami zdrowotnymi populację ponad 500 000 osób. 

Centrum jako wiodący oddział szpitalny Spółki Intercard był pionierem małopolskiego systemu opieki zawałowej pacjentów. Aktualnie wyspecjalizowany w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego świadczy pełne spektrum zabiegów: od diagnostyki i leczenia zachowawczego, poprzez inwazyjne techniki diagnostyki i leczenia naczyń wieńcowych.

W Centrum wykonuje się różnego rodzaju procedury małoinwazyjne począwszy od ablacji w zaburzeniach rytmu serca, implantacji rozruszników, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących CRT-D, CRT-P, jak również zabiegi rotablacji wieńcowej w mocno zwapniałych tętnicach. Ponadto, możliwa jest szczegółowa diagnostyka anatomii (w oparciu o ultrasonografię wieńcową wysokiej rozdzielczości) oraz fizjologii krążenia i mikrokrążenia wieńcowego metodą termodylucji i na podstawie próby prowokacyjnej z acetylocholiną. Dodatkowo, w ośrodku wykonywane są również zabiegi strukturalne na sercu np. zamknięcia przetrwałego otworu owalnego (PFO) w celu zapobiegania kolejnym udarom mózgu czy walwuloplastyki w zwężeniu zastawki aortalnej. W ostatnim czasie w Ośrodku po raz pierwszy wykonano angioplastyki wieńcowe w zabezpieczeniu zewnętrzną pompą mechaniczną Impella CP u pacjentów bardzo wysokiego ryzyka dekompensacji układu krążenia.

Od kwietnia 2023 roku, integralną częścią centrum medycznego Intercard w Nowym Saczu jest Oddział Angiologiczny, którego podstawową rolą jest kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami układu naczyniowego. Diagnostyka pacjentów angiologicznych, możliwa jest dzięki ocenie badań, takich jak USG metodą Dopplera, angiograficzna tomografia komputerowa czy angiograficzny rezonans magnetyczny. Oddział oferuje pełen profil zabiegów wewnątrznaczyniowych w zakresie układu tętniczego i żylnego,  które pozwalają na leczenie chorych z miażdżycą tętnic obwodowych, chorych po udarach mózgu, leczenie powikłań u pacjentów dializowanych, leczenie chorych z zakrzepicą żył głębokich oraz zaburzeniami mikrokrążenia. Oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem, w tym wysokiej klasy angiografem z detektorem naczyniowym. Działająca przy oddziale poradnia chorób naczyń, wyposażona jest w system do automatycznego pomiaru ABI oraz najwyższej klasy aparat USG, umożliwiające ocenę stanu tętnic oraz żył, jak również dokładną diagnozę niedrożności naczyń wywołanych zmianami miażdżycowymi.

W Centrum na szeroką skalę wykorzystywana jest medycyna cyfrowa w takich obszarach jak telemonitoring pacjentów, zaawansowane techniki wizualizacji danych medycznych czy też – od marca 2021 r. – zabiegi kardiologiczne przy wsparciu robota wieńcowego.

Pierwszy zabieg przy wykorzystaniu robota Corindus CorPath GRX odbył się 23 marca 2021 r. Zastosowany system to jedyne tego typu urządzenie na świecie posiadające europejską oraz amerykańską certyfikację medyczną (CE, FDA). Wdrożenie robotyzacji zrewolucjonizowało organizację pracowni kardiologii zabiegowej w Centrum przy ul. Jana Kilińskiego 68, znacząco zwiększając precyzję i skuteczność zabiegów oraz bezpieczeństwo pracy zespołu medycznego.

Centrum, jako akredytowana jednostka prowadzi dla lekarzy półroczne staże kierunkowe  w zakresie hemodynamiki w ramach specjalizacji z kardiologii. W okresie letnim organizuje praktyki zawodowe dla pochodzących z Sądecczyzny studentów medycyny polskich uczelni medycznych. Ściśle współpracuje z sądecką Państwową Wyższą Szkołą Zawodową kształcącą studentów kierunków pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii umożliwiając im odbywanie praktyk zawodowych.

Elementem strategii dalszego rozwoju Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Intercard w Nowym Sączu jest rozszerzenie jego działalności naukowo-dydaktycznej z wykorzystaniem nowych technologii medycznych, w tym tomografii komputerowej celem diagnostyki oraz planowania zabiegów kardiologicznych wieńcowych i strukturalnych.

Dynamiczny w ostatnim czasie rozwój medyczny Centrum, powiązany ściśle ze znacznym powiększeniem potencjału lokalowego, utworzeniem interdyscyplinarnego zespołu lekarskiego, rozszerzeniem oferty zdrowotnej o wysokospecjalistyczne procedury z wykorzystaniem najnowszych technik zabiegowych i wysokiej generacji sprzętu, przy wykorzystaniu specjalistycznych systemów informatycznych stwarza dla Ośrodka możliwości kształcenia studentów uczelni medycznych na światowym poziomie. Dla regionu sądeckiego utworzony przy sądeckim Centrum Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny stworzy ogromną szansę kształcenia kadry specjalistów na potrzeby rozwoju lokalnego rynku medycznego i lokalnej społeczności.

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii I Angiologii w Nowym Sączu

mgr Małgorzata Oleksy

Dyrektor Administracyjny

I Oddział Kliniczny Kardiologii z Pododdziałem Angiologii w Nowym Sączu

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki

Kierownik I Oddziału Klinicznego Kardiologii

dr n. med. Marcin Misztal

Ordynator Oddziału Angiologii

mgr Urszula Dynda

Pielęgniarka Oddziałowa

Adres i kontakt

mgr Sławomir Kmak

Dyrektor Operacyjny

II Oddział Kliniczny Kardiologii z Pododdziałem Angiologii w Nowym Sączu

dr n. med. Dominika Dykla

Kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii
Dyrektor Medyczny CKIEiA w Nowym Sączu

mgr Bernadeta Stafin

Pielęgniarka Oddziałowa

Adres i kontakt

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.