Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Intercard w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej 22 działa od 2011 roku. Oferuje pacjentom szerokie możliwości diagnostyczne i terapeutyczne zarówno w zakresie kardiologii zachowawczej, jak i zabiegowej. Centrum współpracuje z licznymi ośrodkami w Polsce i za granicą, co umożliwia sprawne kierowanie chorych do innych placówek, w przypadku zaistnienia konieczności wykonania procedur wysokospecjalistycznych, niedostępnych jeszcze w Pińczowie.

Obecnie Centrum obejmuje diagnostyką i leczeniem następujące jednostki chorobowe:

 1. Podejrzenie choroby niedokrwiennej serca „de novo” – nowo diagnozowana choroba wieńcowa;
 2. Przewlekłe zespoły wieńcowe – nawrót lub zaostrzenie dolegliwości u pacjentów z już rozpoznaną choroba niedokrwienną serca:
  • dotychczas leczonych zachowawczo lub
  • po rewaskularyzacji przezskórnej (PCI) lub chirurgicznej (CABG)
 3. Pacjenci z podejrzeniem niewydolności serca „de novo”;
 4. Pacjenci z już rozpoznaną niewydolnością serca, która uległa zaostrzeniu i wymaga intensyfikacji leczenia lub pilnej hospitalizacji oraz kwalifikacji do elektroterapii;
 5. Pacjenci z podejrzeniem wad serca, które wymagają szczegółowej diagnostyki (włącznie z echem przezprzełykowym TEE) i kwalifikacji do leczenia zabiegowego chirurgicznego i hybrydowego;
 6. Diagnostyka, kwalifikacja i leczenie chorych z wadami przeciekowymi serca (przetrwały otwór owalny – PFO „persistent foramen ovale, ubytek międzyprzedsionkowy – ASD „atrial septal defect”) oraz kwalifikacja do zamykania uszka lewego przedsionka (LAAC” left atrial appendage closure”);
 7. Zaburzenia rytmu serca nadkomorowe i komorowe z oceną wskazań i wykonaniem zabiegów ablacji (prądem o częstotliwości radiowej -RF i krioablacji);
 8. Kwalifikacja i wykonanie kardiowersji elektrycznej;
 9. Kwalifikacja do wszczepienia rozrusznika, kardiowertera-defibrylatora (ICD „implantable cardioverer-defibrilator”) oraz urządzeń do resynchronizacji (CRT „cardiac resinchronistaton therapy”) oraz kontrola i monitorowanie pacjentów po wszczepieniu tych urządzeń;
 10. Diagnostyka i leczenie omdleń;
 11. Diagnostyka i leczenia nadciśnienia o chwiejnym przebiegu i opornego na leczenie;
 12. Kwalifikacja do rehabilitacji kardiologicznej;
 13. Diagnostyka i leczenie zapaleń mięśnia sercowego i osierdzia;
 14. Diagnostyka i leczenie zapalenia wsierdzia;
 15. Kwalifikacja „obciążonych kardiologicznie” chorych do operacji pozasercowych.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.