Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Intercard w Krośnie oferuje szerokie możliwości diagnostyczne i terapeutyczne zarówno w zakresie kardiologii zachowawczej, jak i zabiegowej. Wraz z gronem specjalistów z m.in. z Krakowa, Rzeszowa i Zabrza, rozszerzyliśmy spektrum oferowanych przez nas usług. Współpracujemy również z licznymi ośrodkami w Polsce i za granicą, co umożliwia nam sprawne kierowanie chorych pacjentów w przypadku zaistnienia konieczności wykonania procedur specjalistycznych niedostępnych jeszcze w Krośnie.

Obecnie obejmujemy diagnostyką i leczeniem następujące jednostki chorobowe:

 1. Podejrzenie choroby niedokrwiennej serca „de novo”– nowo diagnozowana choroba wieńcowa.
 2. Przewlekłe zespoły wieńcowe – nawrót lub zaostrzenie dolegliwości u pacjentów z już rozpoznaną choroba niedokrwienną serca:
  • dotychczas leczonych zachowawczo lub,
  • po rewaskularyzacji przezskórnej (PCI) lub chirurgicznej (CABG).
 3. Pacjenci z podejrzeniem niewydolności serca „de novo”.
 4. Pacjenci z już rozpoznaną niewydolnością serca, która uległa zaostrzeniu i wymaga intensyfikacji leczenia lub pilnej hospitalizacji.
 5. Pacjenci z podejrzeniem wad serca, które wymagają szczegółowej diagnostyki (włącznie
  z echem przezprzełykowym TEE) i kwalifikacji do leczenia zabiegowego chirurgicznego
  i hybrydowego.
 6. Diagnostyka, kwalifikacja i leczenie chorych z wadami przeciekowymi serca (przetrwały otwór owalny – PFO „persistent foramen ovale”, ubytek międzyprzedsionkowy – ASD „atrial septal defect”).
 7. Kwalifikacja do zamykania uszka lewego przedsionka (LAAC „left atrial appendage closure”) u chorych z migotaniem przedsionków, którzy maja przeciwskazania do terapii przeciwkrzepliwej lub groźne powikłania tej terapii.
 8. Kwalifikacja i wykonanie kardiowersji elektrycznej.
 9. Diagnostyka i leczenia nadciśnienia o chwiejnym przebiegu i opornego na leczenie.
 10. Diagnostyka i leczenie zapaleń mięśnia sercowego i osierdzia.
 11. Diagnostyka i leczenie zapalenia wsierdzia.
 12. Kwalifikacja „obciążonych kardiologicznie” chorych do operacjach poza sercowych.

W szczególności w ramach rozwoju naszego ośrodka kardiologii w ostatnim czasie wprowadziliśmy lub udoskonaliliśmy następujące obszary i metody leczenia:

 1. W zakresie zabiegów wieńcowych:

  1. Zabiegi wieńcowe z wykorzystaniem aterektomii rotacyjnej („rotablacji” – przy użyciu najnowszej konsoli RotaPro Boston Scientific) u pacjentów z nasilonymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych, u których zwykła angioplastyka balonowa ze wszczepieniem stentu jest znacznie utrudniona lub niemożliwa;
  2. Zabiegi wieńcowe u chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych (CTO „chronic total occlusion”) z wykorzystaniem podwójnego dostępu naczyniowego i najnowszych prowadników i mikrocewników wieńcowych;
 2. W zakresie intensywnej terapii kardiologicznej

  1. Wprowadzenie technik oczyszczania krwi u pacjentów z ostrą lub zaostrzoną niewydolnością nerek metodą ciągłej hemodializy żylno-żylnej (CVVHD)
  2. Wprowadzenie na szerszą skalę nowoczesnej farmakoterapii niewydolności serca, zarówno ostrej – levosimendan (Simdax), jak i przewlekłej – ARNI sacubitryl/walsartan (Entresto) u pacjentów z niepowodzeniem dotychczasowej terapii, z możliwością rozszerzonego monitorowania hemodynamicznego w oparciu o cewnikowanie prawego serca cewnikiem Swan-Ganza i kwalifikacji do mechanicznych długoterminowych pomp wspomagających lewą komorę (LVAD – Heart Mate II) lub przeszczepu serca (HTX) w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie.

mgr Jolanta Twardosz

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Michał Łęcki

Kierownik ds. Administracyjnych

Adres i kontakt

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.