Spektrum wykonywanych zabiegów oraz doskonalenie dotychczasowych obszarów i metod leczenia zarówno zachowawczego jak i inwazyjnego:

 • diagnostyka i leczenia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, przewlekłymi zespołami wieńcowymi, niewydolnością serca
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z podejrzeniem wad serca, które wymagają szczegółowej diagnostyki (włącznie z echem przezprzełykowym TEE wraz z obrazowaniem 3D) i kwalifikacji do leczenia zabiegowego chirurgicznego oraz hybrydowego
 • diagnostyka i leczenie omdleń, nadciśnienia o chwiejnym przebiegu i opornego na leczenie, zapaleń mięśnia sercowego i osierdzia, zapalenia wsierdzia
 • rewaskularyzacja wieńcowa wysokiego ryzyka, u chorych zdyskwalifikowanych od operacji serca, tj. m.in. u pacjentów ze zwężeniami w zakresie pnia głównego lewej t. wieńcowej / ostatnim drożnym naczyniem, z ciężko obniżoną funkcją skurczową lewej komory i wieloma dodatkowymi schorzeniami, u których jest możliwość wspomagania układu krążenia balonem do kontrapulsacji IABP o zwiększonej objętości – MEGA oraz przezskórną pompą Impella CP
 • zabiegi wieńcowe z wykorzystaniem aterektomii rotacyjnej u pacjentów z nasilonymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych, u których zwykła angioplastyka balonowa ze wszczepieniem stentu jest znacznie utrudniona lub niemożliwa
 • zabiegi interwencyjnego/pomostowego leczenia ciężkiej zdekompensowanej i zagrażającej życiu stenozy aortalnej metodą walwuloplastyki balonowej (BAV)
 • diagnostyka, kwalifikacja i leczenie chorych z wadami przeciekowymi serca (przetrwały otwór owalny – PFO, ubytek międzyprzedsionkowy – ASD) oraz kwalifikacja do zamykania uszka lewego przedsionka
 • zaburzenia rytmu serca nadkomorowe i komorowe z oceną wskazań i wykonaniem zabiegów ablacji, w tym wysoce skutecznego zabiegu izolacji żył płucnych metodą krioablacji
 • szczegółowa ocena anatomii zmian w tętnicach wieńcowych przy użyciu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), wraz z obrazowanie wysokiej rozdzielczości (HD)
 • Możliwość korejestracja obrazu ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz fizjologicznej oceny niedokrwienia (iFR) z obrazem angiograficznym, w celu planowania i kontroli przebiegu i skuteczności zabiegów wewnątrzwieńcowych oraz ograniczenia ilości stosowanego kontrastu u chorych z niewydolnością nerek (low/no-contrast PCI)
 • ocena rezerwy przepływu wieńcowego oraz oporu mikrokrążenia u chorych z typową dławicą, u których nie stwierdza się istotnych (wywołujących niedokrwienie) zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych – tzw. INOCA, co pozwala na rozpoznanie dysfunkcji mikrokrążenia wieńcowego i wdrożenie celowanej farmakoterapii
 • próba prowokacyjna z acetylocholiną w diagnostyce dysfunkcji śródbłonka oraz dławicy naczynioskurczowej (VSA) mikro- i makronaczyniowej
 • zabiegi wieńcowe u chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych z wykorzystaniem podwójnego dostępu naczyniowego i najnowszych prowadników i mikrocewników wieńcowych, w tym zabiegi z dostępu retrograde
 • Zabiegi wieńcowe z asystą systemu robotycznego SIEMENS Corindus CorPath GRX – najnowocześniejsza technologia dostępna w Europie i na świecie, jedyne miejsce w Polsce, gdzie wykonywane są tego typu zabiegi
 • szersze niż dotychczas wprowadzenie wentylacji nieinwazyjnej (BiPAP/CPAP) u pacjentów z ostrą dusznością w przebiegu niewydolności serca
 • wprowadzenie technik oczyszczania krwi u pacjentów z ostrą lub zaostrzoną niewydolnością nerek metodą ciągłej hemodializy żylno-żylnej
 • wprowadzenie na szerszą skalę nowoczesnej farmakoterapii niewydolności serca, zarówno ostrej, jak i przewlekłej u pacjentów z niepowodzeniem dotychczasowej terapii z możliwością rozszerzonego monitorowania hemodynamicznego w oparciu o cewnikowanie prawego serca i kwalifikacji do mechanicznych długoterminowych pomp wspomagających lewą komorę lub przeszczepu serca
 • wprowadzenie zdalnego monitorowania zaburzeń rytmu serca i przewodzenia poprzez stosowanie urządzeń do zdalnego/domowego monitorowania EKG
 • kwalifikacja „obciążonych kardiologiczne” chorych do operacji pozasercowych
 • kwalifikacja do rehabilitacji kardiologicznej

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.